Garantie en klachtenregeling

Garantie

Wij geven op onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan je te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens de transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op de garantie.

Wettelijk gezien bent je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek deze melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 

 

 

Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je dan aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar: info@hetsfeermoment.nl

Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

’t Sfeermoment beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ‘t Sfeermoment, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

- Bij ’t Sfeermoment ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ’t Sfeermoment binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

- Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

- Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden ‘t Sfeermoment. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van 't Sfeermoment niet op, tenzij 't Sfeermoment schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door 't Sfeermoment, zal 't Sfeermoment naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

© 2014 - 2023 't Sfeermoment | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel