Privacy Policy

Privacybeleid 't  Sfeermoment

http://www.hetsfeermoment.nl

 

Over ons privacybeleid

't  Sfeermoment  geeft  veel  om jouw  privacy. Wij  verwerken  daarom  uitsluitend  gegevens  die  wij  nodig  hebben  voor  (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jou gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 't Sfeermoment. De  ingangsdatum voor   de geldigheid  van  deze  voorwaarden     is  26/05/2018,   met   het  publiceren  van     een nieuwe  versie  vervalt  de  geldigheid van  alle  voorgaande versies.

Dit  privacybeleid  beschrijft  welke  gegevens  over  jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke  voorwaarden deze  gegevens  eventueel  met  derden  kunnen  worden  gedeeld. Ook  leggen  wij  aan  uit  op  welke  wijze  wij  uw gegevens  opslaan en hoe wij uw gegevens tegen  misbruik  beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als  je  vragen  hebt over  ons  privacybeleid  kun je  contact   opnemen  met  onze  contactpersoon  voor  privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder  kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar  wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

’t Sfeermoment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw bestelling;


- Je te kunnen bereiken telefonisch of e-mailen (indien wij een vraag hebben en dit nodig is om een bestelling uit te kunnen voeren;


- Om je te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten;


- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;


- Om bestellingen bij je af te leveren;


- ’t Sfeermoment analyseert jouw gedrag op haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

- ’t Sfeermoment volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee zij haar producten en diensten afstemt op jouw behoefte.

 

- ’t Sfeermoment verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Definitie Klant: We zien je als klant als je bij ons in de webshop een bestelling plaatst.

 

** Bijzondere en of gevoelig persoongegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van hun ouder of voogd.

We kunnen helaas niet controleren of elke bezoeker ouders is dan 16 jaar.

Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen date er gegevens over hun kinderen bewaard worden zonder de ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via: info@hetsfeermoment.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang worden jou persoonsgegevens door ons bewaard?

t Sfeermoment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt met de bewaartermijnen die wij hanteren:

 

  • < > > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Zodat wij gelijk jouw gegevens kunnen vinden mocht je bijvoorbeeld willen retourneren, en voor eventuele garanties.
  • Contactgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Zodat wij gelijk jouw gegevens kunnen vinden mocht je bijvoorbeeld willen retourneren en of recht hebben op garantie.

 

  • Adres > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Bewaren wij met dezelfde reden als bij de gegeven bovengenoemde categorieën beschreven wordt.

 

  • Betaalgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Voor de betalingsverkeer en het verwerken van retourzendingen.

 

  • Email > Bewaartermijn: 1 dagen tot 7 jaar > Reden : Zodat wij contact met je kunnen opnemen indien nodig en mochten er afspraken gemaakt zijn en of toegezegd dan kunnen we dit hiermee aantonen.

** Wij bewaren deze gegevens zo lang voor de Belastingdienst.

 

‘t Sfeermoment wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkeheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

‘t Sfeermoment mag geen gegevens verwijderen waarvan wij verplicht zijn om deze te bewaren voor bijvoorbeeld: de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

‘t Sfeermoment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo beschikt onze website over een SSL certificaat: (Herkenbaar aan https:// en een hangslotje) zodat jouw bezoek aan onze website altijd via een beveiligde verbinding plaats vindt.

Wij installeren nieuwe beveiligingsupdates van onze virusscanner en gebruiken de relevante plugins wanneer deze beschikbaar zijn.

 

Alle verkooporders zijn opgeslagen in het platform van mijn webwinkel, deze worden beveiligd met een wachtwoord.

Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet helemaal goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@hetsfeermoment.nl

 

 

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze  webwinkel   is  ontwikkeld  met  software  van  MyOnlineStore. Persoonsgegevens die  jou  ten behoeve  van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te kunnen  bieden, zij zullen  jouw gegevens   nooit  gebruiken  voor  een  ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore  maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen  met  betrekking  tot  jouw   gebruik van  de software, er  worden  geen  persoons gegevens  verzameld en/of opgeslagen.

 

 

Webhosting

Mijnwebwinkel

Wij  nemen  webhosting: My Online Store (Mijnwebwinkel)  verwerkt persoonsgegevens  namens  ons  en  gebruikt  jouw  gegevens  niet voor  eigen  doeleinden. Wel  kan  deze  partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [My Online Store heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. My Online Store  is  op grond van de overeenkomst  tot  geheimhouding verplicht.

 

Mijn webhost

Wij  maken  voor  ons  reguliere  zakelijke e-mailverkeer  gebruik  van  de  diensten  van  Mijnwebwinkel (My Online Store). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

 

Payment processors

Sisow en Afterpay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow en Afterpay zij verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en de betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Sisow en Afterpay hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Sisow en Afterpay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow en Afterpay delen  in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van [Sisow en Afterpay 's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. [Sisow en Afterpay ] bewaren jouw  gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website.  In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je  opnemen om een toelichting op je  review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel om je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

PostNL (My Parcel)

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jouw thuis (of op een ander afleveradres) te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL/ MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL / My Parcel  delen. PostNL / My Parcel  gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL / My Parcel  onderaannemers  inschakelt, stelt PostNL / My Parcel  jouw  gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Jaap ACCOUNTANTS

Voor het   bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Jaap Accountants. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van  Jaap Accountants. Wij delen jouw  naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. [Jaap Accountants] is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. [Jaap Accountants] gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

 

Externe verkoop / promotiekanalen

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

 

Facebook

’t Sfeermoment gebruikt een bedrijfspagina op Facebook voor commerciële doeleinden.

Deze bedrijfspagina wordt beheerd door: M. Kruger. De gegevens die er worden gebruikt zijn de gegevens die jij aan ons opgegeven hebt via bijvoorbeeld een chatberichtje of met toestemming van je Facebook profiel.

 

’t Sfeermoment gebruikt voor bijvoorbeeld winacties via Facebook en Instagram gegevens om contact met je op te nemen over je gewonnen prijs.

Dit gebeurt alleen met jouw toestemming. Voor elke winactie worden er voorwaarden gemaakt. Deze dien te accepteren voor jouw veiligheid als je mee wilt doen.

De Posts die wij maken op Facebook, zijn door M. Kruger geplaatst en gepubliceerd.

Los van alle andere volgers heeft niemand toegang tot jouw gegevens als je toestemming hebt gegeven aan ons dat wij deze mogen gebruiken.

 

Instagram

Instagram wordt door ’t Sfeermoment ook gebruikt voor commerciële doeleinden hetzelfde als Facebook. Wij doen dit doormiddel van advertenties, en posts te plaatsen. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij Facebook met betrekking tot de profielen.

 

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je  jouw  gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op je verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jouw  hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan 't Sfeermoment op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw  (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw  cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je  te  laten  legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je  in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jouw op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op  jouw  persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je  kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw  verzoek. Als je  verzoek wordt ingewilligd sturen wij jouw op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de  verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je  kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw  verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als  jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jouw op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jouw die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige  rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van 't Sfeermoment. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jouw  ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

Je hebt  bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

 

Wijzigingen in het  privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

't Sfeermoment

Dorpstraat 37

8181HM Heerde

Nederland

T: 0631011801

E: info@hetsfeermoment.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken:

Marjolein Kruger

© 2014 - 2023 't Sfeermoment | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel